Snel een developer nodig? Dat kan!
Direct contact? Bel 0318 495315 of stuur een e-mail

door Marco Rosslee Applicatie voor routebeheer

Onze collega Marco Rosslee werkt bij  DI-VISION in Den Bosch aan een applicatie voor routebeheer. DI-VISION is specialist in AWS Serverless & Cloud Native Enterprise Software.

Focus project

De focus van het project ligt op de ontwikkeling van een applicatie voor routebeheer waarmee klanten optimale routes kunnen berekenen voor pakketbezorging.

De route applicatie wordt ontwikkeld met behulp van React.js, ASP.NET Core, EF Core en MS SQL Server. In dit project wordt Gitlab gebruikt als broncode repository en er wordt gewerkt met CI / CD pipelines.

Doel route applicatie

Klanten van DI-VISION importeren via de applicatie gegevens over de pakketdistributie depots, routes, afleveradressen en bezorgers. Met deze informatie kunnen zij voor elk pakket de optimale route berekenen.

De applicatie houdt daarnaast ook het aantal pakketten, de af te leggen afstanden en het aantal stops per route bij. De route-informatie wordt grafisch gepresenteerd met behulp van open kaarten met verschillende detailniveaus voor een route of depot.

Berekenen prijzen en tarieven

Op dit moment werkt DI-VISION aan de uitbreiding om de prijzen en tarieven te berekenen die aan de bezorgers worden betaald. Dit zijn complexe berekeningen die veel invoer en formules vereisen. Daarom is er gekozen voor AWS Lambda omdat deze zeer schaalbaar en flexibel is en daarmee geschikt voor grote hoeveelheden berekeningen.

Werken in sprints

Vanuit een teamplanningsperspectief werkt het ontwikkelteam volgens een Scrumban-methode, in sprints van 2 weken. Het beheren van sprint stories gaat via Rally.

In een tweewekelijkse retrospectieve bijeenkomst bespreekt het team wat goed is gegaan en wat kan worden verbeterd in de volgende sprint. Na het einde van elke sprint wordt elke nieuwe functie intern en voor klanten gedemonstreerd.

Marco Rosslee